Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 631-МИ
София, 15.07.2014

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на частични избори за кметове на кметства, както и за заседания и дежурства, с методика

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 4 и чл. 464, т. 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични избори за кметове на кметства съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

Председател 408 лева
Заместник-председател 391 лева
Секретар 391 лева
Член 340 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на частични избори за кметове на кметства, както следва:

Председател 56 лева
Заместник-председател 50 лева
Секретар 50 лева
Член 46 лева

3. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 и 3 от настоящото решение.

5. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

6. Определя възнаграждение на членовете на ОИК за дежурства и за заседания, в които са участвали, за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове, както следва:

Председател 36 лева
Заместник-председател 32 лева
Секретар 32 лева
Член 28 лева

7. Възнагражденията на членовете на ОИК по т. 6 се определят с решение на ЦИК за всеки конкретен случай, като се посочва и съответният бюджет. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.07.2014 в 09:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол