Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 631-ПВР/МИ
София, 31.08.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Оряхово, област Враца, назначена с Решение № 424-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-477/29.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Оряхово, за промяна в състава на ОИК в община Оряхово, област Враца, като на мястото на Фатме Исмедова Фейзиева - член на ОИК, да бъде назначена Геновева Ангелова Ницолова. Към писмото са приложени: предложение от Цветана Симеонова Янкова - пълномощник на партия „Българска социалистическа партия", заявление от Фатме Исмедова Фейзиева за освобождаването и като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Геновева Ангелова Ницолова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Фатме Исмедова Фейзиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Геновева Ангелова Ницолова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 31.08.2011 в 19:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол