Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 635-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, назначена с Решение № 381-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК, изменено с Решение № 524-ПВР/МИ от 25.08.2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-508/01.09.2011 г. от Георги Кузев - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промяна в състава на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик. Заявителят предлага секретарят на Общинската избирателна комисия в община Лесичово Гинка Стоянова Влахова да бъде освободена и на нейно място да бъде назначен Йордан Тодоров Пашов. Към предложението са приложени: заявление от Гинка Стоянова Влахова за освобождаването й от длъжността секретар на ОИК - Лесичово; пълномощно от представляващия партията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Йордан Тодоров Пашов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Гинка Стоянова Влахова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Лесичово, област Пазарджик, Йордан Тодоров Пашов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол