Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 637-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, назначена с Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-461/29.08.2011 г. от Ангел Анев, общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК в община Кричим: на мястото на Светослав Ангелов Миндов да бъде назначена досегашният член Диана Павлова Битова и на мястото на Диана Павлова Битова - досегашен член, да бъде назначена Райна Тодорова Малинова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Райна Тодорова Малинова, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Райна Тодорова Малинова и пълномощно на името на Ангел Костадинов Анев и Елена Христова Недева.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Светослав Ангелов Миндов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Диана Павлова Битова, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Райна Тодорова Малинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол