Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 639-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, назначена с Решение № 287-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-430/25.08.2011 г. от Д. Кадиев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Момчилград, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Момчилград, като на мястото на Айше Юксел Али - член на ОИК, да бъде назначена Сениха Ахмед Али, на мястото на Миглена Пламенова Петрова - член на ОИК, да бъде назначена Емине Реджеб Реджеб. Към предложението са приложени: заявление от Миглена Пламенова Петрова и молба от Айше Юксел Али за освобождаването им като членове на ОИК по лични причини; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Сениха Ахмед Али и Емине Реджеб Реджеб.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Айше Юксел Али, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Миглена Пламенова Петрова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Сениха Ахмед Али, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Емине Реджеб Реджеб, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол