Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 639 ПВР/МИ
София, 04.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-22 от 29.07.2014 г. от председателя на ПП „НДСВ" г-жа Антония Стефанова Първанова с предложение за освобождаване на Иван Александров Калчев - ЕГН ... - член на ОИК по лични причини и за назначаване на негово място Кина Стоянова Кисилярска - ЕГН .... Към предложението са приложени - молба от Иван Александров Калчев за освобождаването му като член на ОИК - Родоби, декларация по чл.80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Кина Стоянова Кисилярска и заверено копие от дипломата за завършено висше образование. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК- Родопи, област Пловдив Иван Александров Калчев - ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК- Родопи, област Пловдив  Кина Стоянова Кисилярска с ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.08.2014 в 12:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол