Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 640-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Вълчидол, област Варна, назначена с Решение № 392-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-470/29.08.2011 г. от директора на дирекция ГРАО в община Вълчидол с приложено предложение от упълномощени представители на „Синята коалиция" за промяна в състава на ОИК в община Вълчидол, област Варна, с което се предлага да бъде освободена Стоянка Жекова Радева - член на комисията, и на нейно място да бъде назначена Лилияна Христова Златева. Към писмото са приложени и: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лилияна Христова Златева, ЕГН .... Допълнително на 01.09.2011 г. е получено заявление от Стоянка Жекова Радева и е приложено към преписката.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчидол, област Варна, Стоянка Жекова Радева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчидол, област Варна, Лилияна Христова Златева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол