Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 641-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Камено, област Бургас, назначена с Решение № 195-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-479/29.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Камено за промяна в състава на ОИК - Камено. Към писмото са приложени: молба от Румяна Славова Георгиева за освобождаването й като член на ОИК; молба от Радослав Иванов Балтаджиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Румяна Славова Георгиева като член на ОИК - Камено, с Гита Петрова Кръстева; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Борис Димитров Долапчиев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Камено, област Бургас, Румяна Славова Георгиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Камено, област Бургас, Гита Петрова Кръстева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол