Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 641-ПВР/МИ
София, 04.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лясковец, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-12 от 22.07.2014 г. от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" Гюнай Мюмюнов Далоолу за назначаване за секретар на ОИК - Лясковец, Петранка Москова Пърнецова на мястото на Назиф Салим Молла, чиито пълномощия са прекратени на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, с приложения: заверено копие от пълномощно № 103/01.07.2014; заверено копие от удостоверение за актуално състояние от 25.03.2014 г. по ф. д. № 2574/1990 г. на СГС; копие от дипломата на Петранка Москова Пърнецова за висше образование; препис извлечение от акт за смърт на Назиф Салим Молла; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК /отм./ и декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - допълнително получена на 29.07.2014 г. в ЦИК, от Петранка Москова Пърнецова.

Постъпило е предложение с вх. № МИ 15-129 от 31.07.2014 г. от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Людмил Гецов за назначаване за председател на ОИК - Лясковец, Десислава Христова Главнова, на мястото на Тихомир Цветков Тодоров, чиито пълномощия са прекратени на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, с приложения: заверено копие от дипломата на Десислава Христова Главнова за висше образование; декларация по чл. 80 и 81 от ИК от Десислава Христова Главнова. В преписката на ОИК - Лясковец, се съдържа пълномощно № 9 от 01.08.2011 г. за упълномощаване на Людмил Хараламбев Гецов, както и копие от Решение № 127 от 14.04.2014 г. на ОИК - Люсковец, от което се установява предсрочното прекратяване на пълномощията на Тихомир Цветков Тодоров като председател и на Назиф Салим Молла като секретар на ОИК - Лясковец, поради смърт.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 8 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Тихомир Цветков Тодоров, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Лясковец, област Велико Търново. Назиф Салим Молла, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

Назначава за председател на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Десислава Христова Главнова, ЕГН ....

Назначава за секретар на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Петранка Москова Пърнецова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.08.2014 в 12:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол