Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 642-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Тополовград, област Хасково, назначена с Решение № 427-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-471/29.08.2011 г. от Ивелина Величкова Браткова-Гуглева - пълномощник на ПП „ДПС" в община Тополовград, област Хасково, за промени в състава на общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково. Към предложението е приложено: заявление от Павлина Пеева Панова - секретар на ОИК за освобождаване от състава на ОИК в община Тополовград и предложение за назначаване на нейното място на Валентина Кирилова Марийчева, като секретар на ОИК.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-511/01.09.2011 г. от Мария Желязкова Атанасова - пълномощник на ПП „ГЕРБ" в община Тополовград, област Хасково, за промени в състава на общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково. Към предложението е приложено: молба от Димитринка Ангелова Караиванова - член на ОИК за освобождаване от състава на ОИК в община Тополовград и предложение за назначаване на нейното място на Диана Любомирова Кехайова-Иванова, като член на ОИК.
Приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от Валентина Кирилова Марийчева и копие от диплома за завършено висше образование.
Приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от Диана Владимирова Кехайова-Иванова и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Павлина Пеева Панова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Димитринка Ангелова Караиванова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Валентина Кирилова Марийчева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Диана Любомирова Кехайова-Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол