Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 645-МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  жалба на местна коалиция „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” срещу действие на ОИК в община Монтана, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № 538 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Диман Костадинов Георгиев, представляващ партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", срещу действие на ОИК в община Монтана, изразяващо се в непроизнасяне в срок по подадено от него заявление за регистрация на партията за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че е представил в ОИК в община Монтана на 28.08.2011 г. редовни документи за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници на 23 октомври 2011 г., като до подаване на жалбата ОИК - Монтана, не е взела решение за регистрация на партията по подадените заявления.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е подала в ОИК - Монтана, заявления за регистрация на партията, заведени под № 36 от 28.08.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Монтана, под № 23 от 28.08.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на община Монтана на 23 октомври 2011 г. и заявление под № 33 от 28.08.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметства Белотинци, Благово, Вирове, Габровница, Горно Церовене, Д-р Йосифово, Долно Белотинци, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел и Студено буче на 23 октомври 2011 г. в община Монтана.
С решение № 51-МИ от 28.08.2011 г. ОИК - Монтана, е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Монтана и кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.
Видно от приложения регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети на 28 август 2011 г., 22,35 ч., представляващият ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Диман Костадинов Георгиев е оттеглил депозираната жалба с вх. 56 от 28.08.2011 г. на ОИК - Монтана.
Поради това жалбата след решение № 51-МИ от 28.08.2011 г. на ОИК - Монтана, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Монтана на 23 октомври 2011 г. и оттеглянето на същата се явява без правен интерес и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея бъде прекратено.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 538 от 29.08.2011 г., подадена от ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", срещу действия на Общинската избирателна комисия в община Монтана.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол