Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 692-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, назначена с Решение № 363-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-521/02.09.2011 г. от Дауд Мехмед Ибрям - председател на областния съвет на ПП „Движение за права и свободи" в област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, като на мястото на Нурдан Рамаданова Махмудова - член на ОИК, бъде назначена Гьокчен Ърфанова Садулова. Към предложението са приложени: молба от Нурдан Рамаданова Махмудова да бъде освободена от състава на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Гьокчен Ърфанова Садулова; пълномощно за Дауд Мехмед Ибрям и удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДПС".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Нурдан Рамаданова Махмудова, ЕГН ...и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Гьокчен Ърфанова Садулова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол