Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 699-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сливен, област Сливен, назначена с Решение № 321-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-558/07.09.2011 г. от ОИК - Сливен, за промяна в състава на ОИК в община Сливен, област Сливен. Към писмото са приложени: предложение от ПП „ГЕРБ" - Сливен, за замяна на члена на ОИК Валя Радева Радева с Ирена Станчева Иванова; заявление от Валя Радева Радева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ирена Станчева Иванова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сливен, област Сливен, Валя Радева Радева, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сливен, област Сливен, Ирена Станчева Иванова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол