Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 700-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Карнобат, област Бургас, назначена с Решение № 323-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-556/07.09.2011 г. от областния председател на ПП „НДСВ" Стефан Кенов за промяна в състава на ОИК в община Карнобат, област Бургас. Към писмото са приложени: заявление от Руси Атанасов Атанасов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пенка Бенчева Недялкова; пълномощно от Олимпи Кътев на Стефан Георгиев Кенов; пълномощно от Христина Велчева на Олимпи Кътев; удостоверение за актуално правно състояние на ПП „НДСВ" по ф.д. № 3631/2002 г. на СГС.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Карнобат, област Бургас, Руси Атанасов Атанасов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Карнобат, област Бургас, Пенка Бенчева Недялкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол