Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 703-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, назначена с Решение № 355-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-547/07.09.2011 г. от упълномощения представител на ПП „Движение за права и свободи" в община Попово Бехти Бейтулов да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, като на мястото на члена на ОИК Халил Хасанов Халилов от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначена Селвер Февзиева Хасанова, ЕГН .... Предложението е придружено от заявление от Халил Хасанов Халилов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Селвер Февзиева Хасанова
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Халил Хасанов Халилов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Попово, област Търговище, Селвер Февзиева Хасанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол