Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 705-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, назначена с Решение № 140-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-522/03.09.2011 г. от Крум Маринов - кмет на община Бобошево, за промяна в състава на ОИК - Бобошево, област Кюстендил. Към предложението са приложени следните документи: предложение от Димитър Кирилов Сотиров - представляващ ПП „ГЕРБ"; писмо от ОИК - Бобошево; заявление от Стефан Милчов Стефанов за освобождаването му като член на Общинската избирателна комисия в община Бобошево; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Лозанов Киров, пълномощно.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Стефан Милчов Стефанов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Христо Лозанов Киров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол