Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 706-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Хайредин, област Враца, назначена с Решение № 224-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-552/07.09.2011 г. от Силвия Николова Крумова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Хайредин, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Косто Ганов Костов, ЕГН ..., да бъде назначен Цветан Симеонов Филипов, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Косто Ганов Костов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Цветан Симеонов Филипов и пълномощно на Силвия Николова Крумова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Хайредин, област Враца, Косто Ганов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Хайредин, област Враца, Цветан Симеонов Филипов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол