Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 709-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брусарци, област Монтана, назначена с Решение № 244-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-529/03.09.2011 г. от Наташа Михайлова Димитрова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Брусарци, област Монтана. Предлага се на мястото на председателя на комисията Венцислава Симеонова Младенова, ЕГН ...да бъде назначена Гергана Олегова Георгиева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК в община Брусарци. Към предложението са приложени: заявление от Венцислава Симеонова Младенова за освобождаването й, като председател на ОИК и пълномощно от 22.07.2011 г. на името на Наташа Михайлова Димитрова да представлява ПП „ГЕРБ" пред ОИК за община Брусарци. Политическа партия „ГЕРБ" предлага Борислав Викторов Борисов с ЕГН ...да бъде назначен за член на ОИК в община Брусарци, област Монтана. Приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Борислав Викторов Борисов, копие от личната карта на лицето и копие от диплома за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Брусарци, област Монтана, Венцислава Симеонова Младенова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Брусарци, област Монтана, Гергана Олегова Георгиева, ЕГН ..., досегашен член на комисията и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Брусарци, област Монтана, Борислав Викторов Борисов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол