Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 711-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна, назначена с Решение № 228-ПВР/МИ от от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-548/07.09.2011 г. от Ферхан Юсеин Хасан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" - община Дългопол, област Варна, за промяна в състава на ОИК в община Дългопол, област Варна. Предлага се да бъде освободен Зевджет Мехмед Фикри - член на комисията, и на негово място да бъде назначена Анифе Тайсим Тахир. Към предложението са приложени: заявление от Зевджет Мехмед Фикри за освобождаването му като член на ОИК - Дългопол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование; заверено копие от пълномощно на председателя на ОбС на ДПС - Варна, Ерджан Себайтин Ебатин; заверено копие от пълномощно на общинския председател на ДПС в община Дългопол Ферхан Юсеин Хасан; заверено копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 г., издадено от СГС на 08.07.2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Зевджет Мехмед Фикри, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дългопол, област Варна, Анифе Тайсим Тахир, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол