Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 712-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дупница, област Кюстендил, назначена с Решение № 431-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-535/03.09.2011 г. от Емил Венев Атанасов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Дупница, община Кюстендил. Предлага се на мястото на члена на комисията Лилия Йорданова Динева да бъде назначена Маргарита Христова Иванова. Към предложението са приложени: пълномощно от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", молба за освобождаване Лилия Йорданова Динева, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Маргарита Христова Иванова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дупница, община Кюстендил, Лилия Йорданова Динева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дупница, община Кюстендил, Маргарита Христова Иванова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол