Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 713-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Искър, област Плевен, назначена с Решение № 364-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-559/07.09.2011 г. от Борис Иванов Борисов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Искър, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Мирослав Здравков Петров да бъде назначена Пламена Радославова Божиновска. Към предложението са приложени: заявление от Мирослав Здравков Петров за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от уверение издадено от Медицински университет - Варна за положен държавен изпит на Пламена Радославова Божиновска.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Искър, област Плевен, Мирослав Здравков Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Искър, област Плевен, Пламена Радославова Божиновска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол