Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 713-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с изх. № РД-01-20-1031 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-19 от 11.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район - Смолянски, поради което съставът на РИК в Двадесет и втори изборен район - Смолянски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Смолян предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район - Смолянски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Милков Гавазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Лилянов Сираков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венелин Милков Ковачев
СЕКРЕТАР Емил Анчов Кехайов
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Атанасов Велинов
Ангел Николаев Безергянов
Виктор Руменов Монев
Василка Димитрова Гатешка
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Велика Ташева Калайджиева
Маргарита Георгиева Солакова
Иван Михайлов Райков
Слави Якимов Чаушев
Димитър Стоянов Марев
Зоя Емилова Бенкова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 22:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол