Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 714-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сатовча, област Благоевград, назначена с Решение № 362-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-380/23.08.2011 г. от общинско ръководство на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Сатовча, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Зейнепа Зиява Халимова да бъде назначен Мирослав Тасков Чаушев. Към предложението са приложени: молба от Зейнепа Зиява Халимова за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Мирослав Тасков Чаушев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сатовча, област Благоевград, Зейнепа Зиява Халимова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сатовча, област Благоевград, Мирослав Тасков Чаушев, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол