Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 714-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище изх. № 03-08-51 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-9 от 10.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район - Търговищки, поради което съставът на РИК в Двадесет и осми изборен район - Търговищки, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Търговище предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия във Двадесет и осми изборен район - Търговищки, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Йорданова Игнатова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Цончева Василева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Кирилов Балуков
СЕКРЕТАР: Мевзуне Мехмедова Бейтулова
ЧЛЕНОВЕ: Гергана Руменова Цонева
Христалина Йосифова Халачева
  Светлана Любомирова Добрева
  Васил Добрев Василев
  Маринела Павлова Първанова
Диана Йорданова Жечева-Спасова
Марко Русев Марков
  Тодор Костадинов Тодоров
  Хатидже Идриз Ибрям
  Дориана Георгиева Иларионова
  Маруся Методиева Казакова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 22:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол