Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 715-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, назначена с Решение № 394-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-544/07.09.2011 г. от Румяна Стойнова Цанева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Нови пазар, област Шумен. Предлага се на мястото на члена на комисията Красимира Душкова Костадинова да бъде назначена Екатерина Иванова Йорданова. Към предложението са приложени: заявление от Красимира Душкова Костадинова за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Екатерина Иванова Йорданова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, Красимира Душкова Костадинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Нови пазар, област Шумен, Екатерина Иванова Йорданова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол