Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 716-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, назначена с Решение № 413-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-519/02.09.2011 г. от Ангел Даскалов - председател на ПП „ГЕРБ" - Велинград, за промени в състава на ОИК в община Велинград, област Пазарджик - Симеон Маринов Копривленски и Цветанка Николаева Борикова - членове на комисията, да бъдат заменени с Ирина Сашова Аршинкова и Веселин Луай Аломар. Към предложението са приложени: молби от Симеон Маринов Копривленски и Цветанка Николаева Борикова за освобождаването им като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти на Ирина Сашова Аршинкова и Веселин Луай Аломар; копие от дипломата за завършено висше образование на Веселин Луай Аломар и уверение № 0706311023 от 09.08.2011 г. издадено от инспектор на ПУ „Паисий Хилендарски", за завършено висше образование на Ирина Сашова Аршинкова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Симеон Маринов Копривленски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Цветанка Николаева Борисова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Ирина Сашова Аршинкова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Веселин Луай Аломар, ЕГН ....
Копие от решението и удостоверението да се изпратят на ОИК - Велинград, област Пазарджик.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол