Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 717-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Садово, област Пловдив, назначена с Решение № 259-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-490 от 29.08.2011 г. от Димитър Ангелов Лулчев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено с молба от Ивайло Цветков Рангелов - член на ОИК в община Садово, област Пловдив, с молба да бъде освободен от заеманата длъжност в ОИК, на негово място се предлага Таня Георгиева Гитева, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Ивайло Цветков Рангелов, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив, и анулира издаденото му удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Таня Георгиева Гитева, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Садово, област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 13:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол