Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 718-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кула, област Видин, назначена с Решение № 414-ПВР/МИ от 1808.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-554/07.09.2011 г. от Атанаска Петрова Цветанова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Кула, за промени в състава на ОИК - Кула, област Видин. Предлага се на мястото на члена на комисията Милена Илиева Митова, ЕГН ..., да бъде назначен Милен Цветанов Цветанов, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Милена Илиева Митова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Милен Цветанов Цветанов; пълномощно на Владимир Цветанов Тошев, като представител на ПП „ГЕРБ" за област Видин; пълномощно на Атанаска Петрова Цветанова.
С вх. № ОИК-555/07.09.2011 г. Атанаска Петрова Цветанова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Кула, предлага промени в състава на ОИК - Кула, област Видин, като на мястото на председателя на комисията Биляна Венелинова Костова-Кирилова, ЕГН ..., да бъде назначена Йошка Илиева Йончева, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Биляна Венелинова Костова-Кирилова за освобождаването й като председателна ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Йошка Илиева Йончева; пълномощно на Владимир Цветанов Тошев, като представител на ПП „ГЕРБ" за област Видин; пълномощно на Атанаска Петрова Цветанова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кула, област Видин, Милена Илиева Митова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кула, област Видин, Биляна Венелинова Костова-Кирилова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кула, област Видин, Милен Цветанов Цветанов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кула, област Видин, Йошка Илиева Йончева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 13:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол