Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 718-НС
София, 15.08.2014

ОТНОСНО: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от районните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 7, 8, 16 и 21, чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 683-НС от 13 август 2014 г., Решение № 632-НС от 15 юли 2014 г., Решение № 716-НС от 15 август 2014 г. и Решение № 717-НС от 15 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. районните избирателни комисии водят публични регистри и списък за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на инициативните комитети;

1.2. публичен регистър на кандидатските листи;

1.3. публичен регистър на застъпниците;

1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите;

1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване.

2. Регистрите и списъкът се публикуват на интернет страницата на съответната РИК.

3. Подлежащите на вписване обстоятелства са както следва:

3.1. За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 62-НС от изборните книжа, приети с Решение № 632-НС от 15 март 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на инициативния комитет.

3.2. За публичния регистър на кандидатските листи съобразно Приложение № 72-НС от изборните книжа.

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

3.3. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 45-НС от изборните книжа и т. 13 от Решение № 716-НС от 15 август 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

3.4. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията утвърдени с Решение № 683-НС от 13 август 2014 г.

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.5. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване се вписват обстоятелствата съдържащи се в Приложение № 1 към Решение № 717-НС от 15 август 2014 г. на ЦИК.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2014 в 22:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол