Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 719-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Ценово, област Русе, назначена с Решение № 320-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-537/03.09.2011 г. от Галина Цветанова Георгиева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ценово, област Русе. Предлага се на мястото на члена на комисията Мая Георгиева Младенова, ЕГН ..., да бъде назначен Владислав Георгиев Косаков, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Мая Георгиева Младенова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Георгиев Косаков; пълномощно № КО-Г-026/19.07.2011 г. на Пламен Дулчев Нунев; пълномощно № 8 от 27.07.2011 г. на Галина Цветанова Георгиева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Ценово, област Русе, Мая Георгиева Младенова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Ценово, област Русе, Владислав Георгиев Косаков, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 13:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол