Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 720-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, назначена с Решение № 211-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-540 от 04.09.2011 г. от ОИК - Полски Тръмбеш, с приложено предложение от д-р Емил Енчев - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - община Полски Тръмбеш, с приложени 2 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на подалия предложението, за промяна в състава на ОИК в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Към предложението са приложени: заявление от Иванка Христова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Калин Димитров Манев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, Иванка Христова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, Калин Димитров Манев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол