Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 720-НС
София, 15.08.2014

ОТНОСНО: жалба от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ във връзка с проведени консултации за определяне състава на РИК в Осми изборен район – Добрички

По електронна поща с вх.№ НС-19-1/11.08.2014 г., както и по куриер на 12.08.2014 г. е постъпила в ЦИК жалба от КП „Реформаторски блок", подадена до Областен управител на област Добрич. Областният управител ни е препратил жалбата заедно с приложените към нея документи с писмо изх. № ОИ-01-3 от 11.08.2014 г.

Жалбоподателят твърди, че във връзка с проведени консултации за определяне състава на РИК в Осми изборен район - Добрички, КП „Реформаторски блок" не е получила писмено, устно или по електронен път уведомление за датата и часа на проведената среща. Прави искане да се даде възможност на КП „Реформаторски блок" да попълни квотата за представител на РИК, която им се полага по право. Допълнително по електронна поща с вх. № НС-19-1/11.08.2014 г. в ЦИК са получени документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, подписало жалбата, както и копие от необходимите документи на лицето, предложено за член на РИК.

Жалбата е недопустима, тъй като Изборният кодекс не предвижда процедура по обжалване пред ЦИК на проведените консултации или резултата от тях при Областния управител във връзка с назначаване съставите на районните избирателни комисии.

Освен изложеното и за пълнота следва да се отбележи, че с Решение № 695-НС от 14 август 2014 г. Централната избирателна комисия е назначила Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, като в състава на комисията е назначено предложеното от жалбоподателя лице - Милена Вълчева Желева-Керанова.

Изложеното обосновава и отпаднал правен интерес за жалбоподателя от подаване на настоящата жалба.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на КП „Реформаторски блок" по повод проведени консултации за определяне състава на РИК в Осми изборен район - Добрички.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2014 в 22:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол