Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 722-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 45 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Минерални бани, област Хасково

В Централната избирателна комисия с вх. № 636/03.09.2011 г. чрез ОИК - Минерални бани, област Хасково, е постъпила жалба от Илиян Иванов Петров - представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, и на коалиция „Коалиция за Минерални бани 2007 г.", с която се иска отмяната на решение № 45 от 27.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
С решение № 45 от 27.08.2011 г. ОИК - Минерални бани, законосъобразно е оставила без уважение жалба с вх. № 9 от 27.08.2011 г. на ОИК от Илиян Иванов Петров в качеството му на представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, с която е поискано ОИК - Минерални бани, да приложи разпоредбите на патентното законодателство и да промени наименованието „Коалиция за Минерални бани" на регистрирана местна коалиция въз основа на приложени към жалбата удостоверение с изх. № 70-00-9199/10.08.2011 г. от Патентното ведомство на Република България, с което се удостоверява, че е заявена комбинирана марка за услуги и наименование „Коалиция за Минерални бани" от Станчо Атанасов Петров - гр. Хасково, както и договор от 22.08.2011 г. между Станчо Атанасов Петров и Илиян Иванов Петров в качеството му на представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, за използване и регистрация на марката „Коалиция за Минерални бани".
Местната коалиция „Коалиция за Минерални бани" с решения № 20, 21 и 22 от 26.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани, в съответствие с чл. 95, ал. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс е регистрирана за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. за общински съветници и кмет на община Минерални бани, както и за кметове на кметства с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Винево, с. Караманци, с. Сърница, с. Татарево, с. Сусам.
Съгласно чл. 75 и 76 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) гражданскоправната защита на правата върху марка се реализира по съдебен исков ред, но не и пред общински избирателни комисии по реда на Изборния кодекс. Освен това видно от удостоверение с изх. № 70-00-9199/10.08.2011 г. от Патентното ведомство на Република България заявената комбинирана марка „Коалиция за Минерални бани" е в процес на експертиза, но не е регистрирана, т.е. съгласно чл. 10 от ЗМГО в случая не са налице възникнали права върху заявената комбинирана марка „Коалиция за Минерални бани".
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба вх. № 636/03.09.2011 г. на ЦИК от Илиян Иванов Петров - представител на коалиция „ОДС" - община Минерални бани, и на коалиция „Коалиция за Минерални бани 2007 г." срещу решение № 45 от 27.08.2011 г. на ОИК - Минерални бани.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 08.09.2011 в 19:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол