Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 723-ЕП
София, 18.08.2014

ОТНОСНО: жалба от Янчо Димитров Колев относно отказ на ЦИК да бъде регистриран като застъпник на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ в изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

С входящ № ЕП-18-247 от 15 август 2014 г. на ЦИК е постъпила жалба от Янчо Димитров Колев. Жалбоподателят твърди, че при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. е бил определен за застъпник от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", като не е бил регистриран от ЦИК като такъв, както и че не е получил никакво обяснение относно мотивите за това действие. Твърди, че е установил, че е бил отхвърлен от ЦИК като застъпник. С жалбата се оспорват тези действия на ЦИК и се прави искане за подробно обяснение на мотивите да не бъде регистриран като застъпник на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".

Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за недопустима като подадена след изтичане на предвидения тридневен срок за обжалване.

Жалбата е адресирана до Централната избирателна комисия, подадена е лично от жалбоподателя на 15 август 2014 г., като е регистрирана в ЦИК с посочения входящ номер.

По съображения за пълнота на изложението следва да се отбележи, че регистрацията на застъпници в страната се извършва не от ЦИК, а от районните избирателни комисии, пред които партиите, коалициите и инициативните комитети подават заявление за регистрация, като отказът за регистрация може да се оспори по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК в тридневен срок от обявяване на решението на РИК. Към жалбата не са представени доказателства и не се съдържат твърдения пред коя РИК е заявена регистрацията, както и че такава е отказана и решението на РИК е оспорено в предвидения тридневен срок. Предвид горното ЦИК не може да се произнесе по същество срещу решение на РИК, за което няма данни дали е взето, оспорено ли е, и след като срокът за оспорване е изтекъл. Относно твърденията на жалбоподателя, че е установил отхвърляне на регистрацията му като застъпник от ЦИК следва да се отбележи, че пред комисията не е представяно и няма произнасяне по такова искане, поради което липсва предмет на обжалване, а доказателства в тази насока не са представени в жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янчо Димитров Колев като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2014 в 19:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол