Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-НС
София, 19.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), подписано от упълномощения от представляващия коалицията Георги Седефчов Първанов, заведено под № 1 на 17 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение от 12.08.2014 г. за образуване и определяне на представляващ коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), подписано от представляващите партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Георги Седефчов Първанов; партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", представлявана от Екатерина Иванова Атанасова; партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", представлявана от Михаил Николаев Шишков, партия „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО", представлявана от Ивайло Валентинов Русчев;

- удостоверение за актуално състояние на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 4650/2005 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 4 бр.;

- образци от печатите на партиите - 4 бр.;

- служебна бележка от Сметната палата изх. № 48-00-570 от 12.08.2014 г. на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" за липса на задължения за внасяне на годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-554 от 12.08.2014 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-545 от 11.08.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-575 от 13.08.2014 г. за внесени от партия „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение изх. № 1100 685 от 15.08.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за открита банкова сметка на ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ", по която ще се обслужва предизборната кампания;

- платежно нареждане от 15.08.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- информация за партията и за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) във връзка с предизборната кампания - Емил Аврамов Кало - член на Координационния съвет на коалицията;

- списък от 4352 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в един класьор и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

От протокол с вх. № НС-04-03-4/19.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.08.2014 в 00:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол