Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 726-НС
София, 19.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ", подписано от Георги Василев Василев, председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 18 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-4 състав, по ф.д. № 720/2013 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-560 от 12.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че ПП „РЕПУБЛИКА БГ" не е имала задължение съгласно Закона за политическите партии;

5. удостоверение изх. № 6297 от 12.08.2014 г. на „Банка Пиреос България" АД - клон Ситняково, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. платежно нареждане от 13.08.2014 г., издадено от „Банка Пиреос България" АД - клон Ситняково, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 7223 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Владимир Рашков Георгиев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: РЕПУБЛИКА БГ.

От протокол с вх. № НС-04-03-5 от 19 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ " за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: РЕПУБЛИКА БГ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.08.2014 в 00:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол