Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 729-НС
София, 19.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-17 от 15.08.2014 г. от Левент Исмаилов Исмаилов - преупълномощен представител на Лютви Ахмед Местан, представляващ партия „Движение за права и свободи", за промяна в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски. Предлага се на мястото на Емел Тефикова Видинлиева - секретар на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, да бъде назначена Виолета Ангелова Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Емел Тефикова Видинлиева - секретар на РИК, за освобождаването й от състава на РИК поради служебна ангажираност; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие от удостоверение за правоспособност и копие от лична карта на Виолета Ангелова Петрова; копие от пълномощно № 19-01/06.08.2014 г. и копие от пълномощно № 19/06.08.2014 г. в полза на Левент Исмаилов Исмаилов; копие от удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 2574/ 1990 г. на СГС от 07.08.2014 г.

Постъпило е и предложение с вх. № НС-05-16 от 18.08.2014 г. от Пламен Дулчев Нунев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", област Русе, за промяна в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски. Предлага се на мястото на Людмил Владимиров Бъчваров - член на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, да бъде назначен Йордан Венелинов Димитров.

Към предложението са приложени: заявление от Людмил Владимиров Бъчваров - член на РИК, за освобождаването му от състава на РИК поради лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Йордан Венелинов Димитров. Извършена е служебна проверка в преписката към вх. № НС-05-16/11.08.2014 г. и е установено наличието на пълномощно № КО-Г-119 от 06.08.2014 г. относно представителната власт на Пламен Дулчев Нунев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", област Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Емел Тефикова Видинлиева като секретар на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Людмил Владимиров Бъчваров като член на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, Виолета Ангелова Петрова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, Йордан Венелинов Димитров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.08.2014 в 00:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол