Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 73-ЕП
София, 04.04.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Единадесети район – Ловешки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № ЕП-05-12 от 28.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Единадесети район - Ловешки, поради което съставът на РИК в Единадесети район - Ловешки, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Ловеч предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:


1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Единадесети район - Ловешки, в състав от 15 членове, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислава Гечева Стайкова-Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойо Иванов Ковачев
СЕКРЕТАР: Фатме Юсеинова Моллова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Цолов Николов
Илица Тодорова Петрова
Ана Борисова Николова
Павлина Минкова Комитова
Йорданка Владимирова Минчева
Десислав Стефанов Гецов
Христо Бончев Христов
Елка Иванова Ангелова
Алие Мутова Хасанова
Събчо Михов Събчев
Младен Минков Близнаков


2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2014 в 20:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол