Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 730-НС
София, 19.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕСНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ДЕСНИТЕ", подписано от Илко Тодоров Семерджиев представляващ коалицията, заведено под № 3 на 18 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция „ДЕСНИТЕ" от 13.08.2014 г., подписано от представляващите ПП „Български демократически форум" - Жаклин Толева, ПП „Единна народна партия" - Мария Капон, ПП „Синьо Единство" - Христо Панчугов.

С решението е определен представляващият коалицията, както и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията - ПП „Български демократически форум", и лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания - Юлиан Христов Войнов и Иво Илиев Касабов;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", издадено на 11.08.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО", издадено на 13.08.2014 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 181/2013 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 3 бр.;

- образци от печатите на партиите - 3 бр.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-567 от 12.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-547 от 11.08.2014 г. на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-576 от 13.08.2014 г. на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" за внесен финансов отчет за 2013 г.;

- вносна бележка от БНБ от 14.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 122/0673 от 13.08.2014 г. от „Алианц Банк България" АД" за банкова сметка на името на партия „Български демократически форум", която ще обслужва само предизборната кампания;

- списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК на коалиция „ДЕСНИТЕ", свързани с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. - Юлиан Христов Войнов и Иво Илиев Касабов;

- списък на 4358 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП ДЕСНИТЕ.

От протокол с вх. № НС-04-03-6 от 19 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕСНИТЕ", в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕСНИТЕ".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция „ДЕСНИТЕ".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ДЕСНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП ДЕСНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.08.2014 в 00:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол