Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 737-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски

Постъпило е предложение с вх. № НС-05-14 от 19.08.2014 г. от Мирослав Николов Михайлов - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „Коалиция за България", за извършване на промяна в РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски. Предлага се на мястото на Боряна Цветанова Предолова - председател на РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски, да бъде назначен Кръстьо Христов Крачунов.

Към предложението са приложени: заявление по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК от Боряна Цветанова Предолова за освобождаването й от състава на РИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от удостоверение за правоспособност на Кръстьо Христов Крачунов; пълномощно изх. № 800 от 06.08.2014 г. за упълномощаване на Мирослав Николов Михайлов, да предлага членове и извършва промени в състава на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски, Боряна Цветанова Предолова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски Кръстьо Христов Крачунов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 00:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол