Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 738-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА", подписано от Николай Георгиев Цонев, председател и представляващ партията, заведено под № 7 на 19 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-539 от 08.08.2014 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за 2012 г. и 2013 г.;

5. удостоверение изх. № 100-184 от 07.08.2014 г. от „Първа инвестиционна банка" АД - офис Витоша, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. платежно нареждане от 07.08.2014 г., издадено от „Първа инвестиционна банка" АД - офис Витоша, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 4104 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Петранка Йорданова Малоселска.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: НОВА АЛТЕРНАТИВА.

От протокол с вх. № НС-04-03-11 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 00:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол