Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", подписано от Нели Кирилова Андреева, упълномощена от председателя и представляващ партията Агоп Едуард Каспарян, заведено под № 5 на 19 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-3 състав, по ф.д. № 8209/2007 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-562 от 12.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

5. удостоверение вх. № 131-31от 14.08.2014 г. на „Първа инвестиционна банка" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от Българска народна банка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 4256 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. декларация от Агоп Едуард Каспарян за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Агоп Едуард Каспарян и Антоанета Иванова Антова;

9. пълномощно от Агоп Едуард Каспарян в полза на Нели Кирилова Андреева.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.

От протокол с вх. № НС-04-03-12 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол