Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 741-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", подписано от Николай Бареков, Румен Йончев, Драгомир Стефанов и Кънчо Филипов, като представляващи коалицията, заведено под № 4 на 18 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" от 18.08.2014 г., подписано от представляващите ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" - Николай Тихомиров Бареков, ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - Румен Маринов Йончев, ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" - Драгомир Желчев Стефанов, ПП „ЛИДЕР" - Кънчо Янев Филипов, и ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" - Цветан Венциславов Манчев, упълномощен от Евгений Стефанов Бакърджиев ;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЛИДЕР", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-16 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", издадено на 13.08.2014 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 5 бр.;

- образци от печатите на партиите - 5 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-584 от 14.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за липса на задължение за внасяне на финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-552 от 11.08.2014 г. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-533 от 08.08.2014 г. на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-535 от 08.08.2014 г. на ПП „ЛИДЕР" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-581 от 13.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- платежно нареждане от Банка ДСК от 13.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 1401 от 18.08.2014 г. от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, клон „Лозенец Хемус" за банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", която ще обслужва само предизборната кампания;

- информация за партията и за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", свързани с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. - Михаил Иванов Младенов и Катя Алексиева;

- списък от 7777 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител;

- пълномощно от Евгений Стефанов Бакърджиев в полза на Цветан Венциславов Манчев

- образец от подписите на представляващите коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

От протокол с вх. № НС-04-03-9 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА," в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:01 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол