Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 743-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО, представлявана от Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов, чрез Данчо Димитров Хаджиев и Ангел Чавдаров Джамбазки, заведено под № 2 на 18 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО от 07.08.2014 г., подписано от представляващите ПП „Национален фронт за спасение на България" - Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев и Валентин Кирилов Касабов, и ПП „ВМРО - Българско национално движение" - Красимир Дончев Каракачанов чрез Ангел Джамбазки и Юлиан Ангелов;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 2 бр.;

- образци от печатите на партиите - 2 бр.;

- образец от подписите на представляващите коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-551 от 11.08.2014 г. на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-538 от 08.08.2014 г. на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение изх. № 0831-64-008973 от 12.08.2014 г. от УниКредит Булбанк АД за банкова сметка на името на партия „Национален фронт за спасение на България", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО;

- вносна бележка от УниКредит Булбанк - клон Бургас, от 12.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;

- декларация от Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов в уверение на това, че лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО, е Иванка Андреева Чанева;

- списък на 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

От протокол с вх. № НС-04-02-7 от 19.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО, в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол