Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 744-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Национално движение за стабилност и възход", подписано от Антония Стефанова Първанова - председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 19 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 06.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-558 от 12.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

5. удостоверение изх. № 2700 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД, Регионален център София-Запад, Финансов център „Калоян", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от „Банка ДСК" ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3576 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. информация за лицето, което ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Мария Кирилова Николова, главен счетоводител ПП „НДСВ".

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: НДСВ.

От протокол с вх. № НС-04-03-14 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НДСВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол