Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 745-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", подписано от Стамен Стаменов Янев - упълномощен от Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков Ненчев и проф. Тодор Александров Танев - представляващи коалицията, заведено под № 5 на 19 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- предизборно коалиционно споразумение за образуване на коалицията „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" от 19.08.2014 г. и участие на коалицията в изборите за народни представители на 05.10.2014г, подписано от представляващите партия „Български земеделски народен съюз" (БЗНС), партия „Движение България на гражданите" (ДБГ), партия „Демократи за силна България" (ДСБ); партия „Народна партия свобода и достойнство" (НПСД) и партия „Съюз на демократичните сили" (СДС);

С коалиционното споразумение са определени представляващите коалицията лица, както и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията - „Демократи за силна България".

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Български земеделски народен съюз", издадено на 06.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-9 с-в, по ф.д. № 2274/1990;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Движение България на гражданите", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-3 с-в, по ф.д. № 492/2012;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Демократи за силна България", издадено на 12.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-16 с-в, по ф.д. № 6019/2004;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Народна партия свобода и достойнство", издадено на 13.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-17

с-в, по ф.д. № 875/2012;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-7 с-в, по ф.д. № 1661/1997;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-531 от 08.08.2014 г., на ПП „Български земеделски народен съюз" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-569 от 12.08.2014 г., на ПП „Движение България на гражданите" за внесени  финансови отчети за 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-589 от 15.08.2014 г., на ПП „Демократи за силна България" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-530 от 08.08.2014 г., на ПП „Народна партия свобода и достойнство" за внесен финансов отчет за 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-585 от 14.08.2014 г., на ПП „Съюз на демократичните сили" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- образци от печатите на партиите - 5 бр.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 5 бр.;

- образец от подписа на Тодор Александров Танев като представляващ Граждански съвет на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК";

- банково удостоверение от „Алианц България Холдинг" за банкова сметка с изх. № 122-0677 от 15 август 2014 г., на името на партия „Демократи за силна България", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК";

- вносна бележка от „Алианц банк България" по чл. 129 от ИК за внесен безлихвен депозит за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в полза на Стамен Стаменов Янев, Мария Димитрова Вълканова и Атанас Петров Атанасов;

- списък от 6080 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Съгласно чл. 10 от Предизборното коалиционно споразумение от 19 август 2014 г. лицата Любен Петров  и Петър Москов ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, както и счетоводната им отчетност. Съгласно чл. 12 от Предизборното коалиционно споразумение управлението и разпореждането със средствата по банковата сметка може да се извършва с подписите на следните три лица Кристина Павлова Мерджанова, Елеонора Ангелова Тенева и Марио Йорданов Милушев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

От протокол с вх. № НС-04-03-15 от 20 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол