Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 762-НС
София, 20.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски

Постъпило е заявление с вх. № НС-05-25 от 11.08.2014 г. от Николай Асенов Тишев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „Коалиция за България", за извършване на промяна в РИК във Втори изборен район - Бургаски. Предлага се на мястото на Тодор Костадинов Мархолев - член на РИК във Втори изборен район - Бургаски, да бъде назначен Йордан Георгиев Петков.

Към предложението са приложени: молба по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК от Тодор Костадинов Мархолев за освобождаването му от състава на РИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йордан Георгиев Петков. Оригиналът на пълномощното, удостоверяващо представителната власт на Николай Асенов Тишев, е приложено към документите за проведените консултации при областния управител на Бургас.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК във Втори изборен район - Бургаски, Тодор Костадинов Мархолев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК във Втори изборен район - Бургаски, Йордан Георгиев Петков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 01:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол