Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 763-НС
София, 21.08.2014

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 244 във връзка чл. 254 от Изборния кодекс и т. 19 от Решение на ЦИК № 697-НС от 14 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО")

1. Възлага на ГД „ГРАО" при Министерството на регионалното развитие да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи за всеки кандидат дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 5 октомври 2014 г. включително;

- дали няма друго гражданство освен българско;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка в срок до 4 септември 2014 г. включително на ГД „ГРАО" списък на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

3. ГД „ГРАО" извършва проверката по т. 1 в срок до 6 септември 2014 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

 

ІІ. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

1. Централната избирателна комисия предоставя на преброителя получените от РИК списъци с регистрирани кандидати в EXСEL формат веднага след получаването им.

2. Преброителят извършва проверка:

а) дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район.

3. Преброителят извършва проверката и предоставя резултата от нея на ЦИК в срок до 6 септември 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 23:20 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол