Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 767-МИ
София, 14.09.2011

ОТНОСНО:  жалби срещу решение № 14-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив

Постъпили са жалби с вх. № 658 и № 659 от 03.09.2011 г. от Атанас Венков Мавродиев - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" за община Стамболийски, срещу Решение № 14-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ОИК - Стамболийски, област Пловдив. Към жалбата са приложени атакуваното решение и пълномощно установяващо легитимацията на жалбоподателя. Прави се оплакване за незаконосъобразност на атакуваното решение, като постановено в нарушение на чл. 300, ал. 2, чл. 301, чл. 302 от ИК във връзка с чл. 43, ал. 5, чл. 52, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 84 и други от ЗАНН.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, разгледана по същество е неоснователна.
Незаконосъобразно е твърдението на жалбоподателя за нарушение на нормите на чл. 300-302 от ИК, доколкото актосъставител по смисъла на чл. 300, ал. 2 от ИК е председателят на съответната избирателна комисия, а не самата ОИК. Не съществува задължение по закон ОИК да връчва преписи от своите решения на страните. Съобщаването на решението на ОИК се извършва чрез обявяването им на общодостъпно място определено с решение на ОИК. Ето защо жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 300-302 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Венков Мавродиев - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение", срещу Решение № 14-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.09.2011 в 23:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол