Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 768-НС
София, 21.08.2014

ОТНОСНО: поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15 юли 2014 г. на ЦИК, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА поправка в образците на изборни книжа, съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632 от 15 юли 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. В Приложение № 39-НС в т. 2 се заличава „ЛН" и изразът „2 екземпляра" се заменя с „1 екземпляр".

2. В Приложение № 40-НС - навсякъде в текста изразите „или инициативен комитет" и „независимия кандидат" се заличават и в обяснителния текст, трети абзац, изразът „2 (два) екземпляра" се заменя с „1 (един) екземпляр.

3. В Приложение № 42-НС - навсякъде в текста се заличава изразът „или инициативен комитет";

4. В Приложение № 43-НС - в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът „едно от хартиените копия на"; в обяснителните текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата „предложение" се заменя с думата „заявление";

5. В Приложение № 44-НС - навсякъде в текста се заличава изразът „или инициативен комитет", както и в обяснителния текст на стр. 1 се заличава текстът „едно от хартиените копия на"; в обяснителните текстове на стр. 2 и 3, абзац втори, думата „предложение" се заменя с думата „заявление";

6. В Приложение № 46-НС - навсякъде в текста изразът „инициативен комитет" се заличава.

7. В Приложение № 87-НС-ч:

а) на стр. 1, трети абзац, се заличава изразът „инициативен комитет";

б) на стр. 2, т. 2, в пояснителния текст в сивото поле се заличава изразът „под чертата на избирателния/те списък/ци";

в) в т. 3 в контролата се заличава изразът „сумата от";

г) в т. 8 в пояснителния текст се заличава изразът „или независим кандидат".

ІІ. УТВЪРЖДАВА поправените образци на изборни книжа - приложения № 39-НС, № 40-НС, № 42-НС, № 43-НС, № 44-НС, № 46-НС и № 87-НС-ч, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

 

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2014 в 23:27 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол